Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Zmiana w Zarządzie NAVIMOR-INVEST S.A.

Powołanie przez Radę Nadzorczą Pana Tomasza Okuniewskiego na funkcję Prezesa Zarządu spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

NAVIMOR-INVEST S.A. informuje że w dniu 16.04.2012 r. Pan Tomasz Okuniewski objął funkcję Prezesa Zarządu Spółki.