Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. informuje, że w dniu 31 lipca 2012 roku na mocy Uchwały Rady Nadzorczej NAVIMOR-INVEST S.A. dokonano wyboru Prezesa Zarządu Spółki w osobie Pana Krzysztofa Kosiorek- Sobolewskiego.