Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Zmiana adresu siedziby Spółki.

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. informuje, że zmianie uległ adres siedziby Spółki. Siedzibą Spółki pozostaje miasto Gdańsk,  a nowy adres Spółki to: ul. Stanisława Małachowskiego 1, 80-262 Gdańsk.