Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Zbiornik retencyjny MOKRA FOSA w Twierdzy Gdańsk

Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac remontowo-renowacyjnych zbiornika retencyjnego „Mokra Fosa” w Gdańsku u zbiegu ul. Kartuskiej i Powstańców Warszawy.

Realizacja: 2010

Inwestor: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”

Główne prace na tej budowie:

  • wykonanie umocnienia brzegów zbiornika TYP II (211mb),
  • wykonanie pomostu,
  • wykonanie konstrukcji pod zrzut wody deszczowej,
  • wykonanie ostrogi,
  • naprawa powierzchniowa kanałów: wlotowego i wylotowego,
  • część robót przygotowawczych (odwodnienie i roboty rozbiórkowe),
  • pogłębianie

Lokalizacja:

Zbiornik Mokra Fosa w Twierdzy Gdańsk
Zbiornik Mokra Fosa w Twierdzy Gdańsk