Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Zarząd i struktura NAVIMOR-INVEST S.A.

Władze Spółki

Na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Navimor-Invest Sp. z o.o. z dnia  11.10.2010 r. nastąpiło przekształcenie spółki Navimor-Invest Sp. z o.o. w NAVIMOR-INVEST S.A.

Zarząd Spółki:

  •     Andrzej Marton, Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  •     Wojciech Kołakowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
  •     Małgorzata Formella, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  •     Agnieszka Niezgoda-Zaremba, Sekretarz Rady Nadzorczej 
  •     Adrian Strzelczyk, Członek Rady Nadzorczej
  •     Maciej Bielenia, Członek Rady Nadzorczej

Prokurent:

  • Brak

Pion Handlowy i Pion Produkcyjny

Pion Handlowy i  Pion Produkcyjny zajmują się przede wszystkim pozyskiwaniem ofert handlowych oraz całym  procesem ofertowania od etapu składania zapytań ofertowych. Ponadto zajmuje się przygotowaniem  kosztorysowym planowanych inwestycji, jak i opracowywaniem planów zaopatrzenia, realizacją zakupów i dostaw materiałów.

Dział Realizacyjny

Dział Realizacyjny  nadzoruje realizację budów, od momentu pozyskania zlecenia lub kontraktu, aż do ostatecznego przekazania inwestycji zamawiającemu. W zakresie działalności znajdują się m.in. przebudowy, modernizacje oraz remonty takich obiektów jak: śluzy żeglugowe, jazy, nabrzeża i terminale w portach, małe elektrownie wodne oraz regulacje i umocnienia potoków, rzek, kanałów (stopnie, progi) a także budowy portów i przystani żeglarskich.

 

 

Pliki do pobrania: