Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Zaproszenie do składania ofert na zakup nieruchomości usytuowanej w Gdańsku

Zaproszenie do składania ofert na zakup nieruchomości zabudowanej usytuowanej w Gdańsku przy ul. Małachowskiego 1.

 

Nieruchomość - Małachowskiego - zdj. 5

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana zlokalizowana przy ulicy Małachowskiego 1 w Gdańsku, woj. pomorskie , którą stanowią działki o nr ew. 36/4 i 37 o łącznej powierzchni 2333 m2.

 

Budynek o całkowitej powierzchni 976 m2 (powierzchnia użytkowa 732,90m2-bez piwnic), na którą składają się:

-na parterze-sale konferencyjne, pokoje biurowe, reprezentacyjny hall, klatka schodowa,

-na piętrze-pomieszczenia biurowe,

-poddasze

 

Obiekt został wyposażony w instalacje:

-elektryczną

-wodociągową

-kanalizacyjną

-gazową

-centralnego ogrzewania

-alarmową

 

Na nieruchomości znajduje się również budynek garażowy  o pow. 131 m2 składający się z 7 garaży jednostanowiskowych).

 

Obiekt został wybudowany w 1911 roku i stanowi zabytkową willę, która od  początku pełniła funkcje mieszkalne. Jednakże, podobnie jak większość okolicznych budynków, w latach zaborów, oraz do końca I Wojny Światowej, służyła jako czasowa rezydencja mieszkalna dla wysokich rangą oficerów pruskich, stacjonujących w pobliskich koszarach. obecnie użytkowany jako budynek biurowy.

Obiekt usytuowany jest w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, w rejonie historycznego terenu Strzyży Dolnej i Górnej, przy ulicy Małachowskiego 1. Budynek  został wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły, całkowicie podpiwniczony, piętrowy z użytkowym poddaszem.

 

Wejście główne do budynku, znajdujące się w części północnej, zostało poprzedzone niewielkim terenem zieleni. i zamknięto zabytkowym ogrodzeniem.

Wjazd na posesję znajduje się w części północno-wschodniej i północno-zachodniej, teren jest zagospodarowany oraz ogrodzony . Część budynku otoczona jest ogrodem porośniętym starodrzewiem. podobnie jak rozległy park z bramą wjazdową znajdujący się w południowej części terenu.

 Dojazd do budynku i dojazd na zaplecze budynku zostały utwardzone trylinką, zaś dojścia utwardzone płytkami betonowymi.

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych w dniu 27.06.1995 roku pod nr A-1131

Dla przedmiotowej Nieruchomości III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00069636/1.

Zakresem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego  nieruchomości  gruntowej wraz z prawem własności budynków oraz prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości gruntowej.

 

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup nieruchomości usytuowanej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 212

Przedmiotem wyceny są lokale biurowe położone w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 212 w budynku Company House .Oznaczenie lokali:

 1.  2/1, pow. 9,39 m2
 2. 2/2, pow. 37.16 m2
 3. 2/4, pow.30,72 m2
 4. 2/5, pow.31,21m2
 5. 2/6, pow. 36,57 m2
 6. 2/7, pow.39,97 m2

Całkowita powierzchnia budynku  9500 m2, powierzchnia biurowa 7200m2.

Dla nieruchmości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr odpowiednio dla lokali:  GD1G/00104801/7, GD1G/00104802/4, GD1G/00104804/8, GD1G/00104805/5, GD1G/00104806/2, GD1G00104807/9.

 

 

Pisemne oferty na zakup nieruchomości podpisane przez uprawnione osoby, należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości w Gdańsku przy ul.Małachowskiego 1/Al.Grunwaldzkiej 212

 • osobiście, w terminie do dnia 28.08.2017r. w siedzibie firmy, mieszczącej się  przy ulicy Małachowskiego 1 w Gdańsku
 • pocztą, na ww. adres siedziby spółki Navimor-Invest S.A. w Gdańsku.

 

 • Oferta winna zawierać:
 • nazwę (imię i nazwisko) i siedzibę oferenta,
 • wskazanie przedmiotu oferty,
 • proponowaną cenę,
 • oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,
 • inne propozycje oferenta dotyczące warunków zakupu.

Osobą zainteresowanym kupnem Nieruchomości zapewniamy dostęp do dokumentacji.

 

Nieruchomość mieszczącą się przy ul. Małachowskiego 1 można oglądać w dni powszednie w godzinach 7:30-15:30, natomiast budynek znajdujący się przy ul. Grunwaldzkiej 212 po wcześniejszym umówieniu się pod numerami telefonu: 604 999 304/55 770 32 50.

 

 


Nieruchomość - Małachowskiego - zdj. 1
Nieruchomość - Małachowskiego - zdj. 2

Nieruchomość - Małachowskiego - zdj. 3
Nieruchomość - Małachowskiego - zdj. 4

 

 

 

Nieruchomość - Grunwaldzka - zdj. 1
Nieruchomość - Grunwaldzka - zdj. 2

Nieruchomość - Grunwaldzka - zdj. 4