Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu

Molo stałe – przystań jachtowa,  w konstrukcji drewnianej o szerokości 3,40m i wysięgu 17m oraz powierzchni 82m²  zakończone zadaszonym podestem widokowym (zadaszenie o wymiarach 5,60x5,60m).

Realizacja: 2010

Inwestorem był Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Główne prace na tej budowie:

  • Pale fundamentowe: wbijane drewniane pale dębowe o średnicy 350mm. Zagłębienie pali na głębokość min. 500 cm poniżej dna jeziora.
  • Przyczółek: zaprojektowano przyczółek z drewnianych pali dębowych o średnicy 10 cm stanowiący jednocześnie część uregulowanego brzegu plaży.
  • Wzmocnienie nabrzeża – projektowane jako wzmocnienie ściankami szczelnymi
    stalowymi o profilu PU22d, zagłębionymi na min. 12m, zwieńczonymi blacha
    cokołową zabezpieczona antykorozyjnie.
  • Molo widokowe (pływające) – szerokości 2,40m oraz wysięgu 14,7m i powierzchni
    60m².

Lokalizacja:

Zdjęcia z realizacji:


Stan istniejący.