Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Zabezpieczenie wału prawego brzegu rzeki Elbląg w Nowakowie k. Elbląga

Zabezpieczenie wału prawego brzegu rzeki Elbląg km 11,473 - 11,523 w miejscowości Nowakowo

Realizacja: 2002 i 2003

Inwestorem był Urząd Morski Gdynia
 

Lokalizacja:


Stan istniejący.

Rzeka Elbląg
Rzeka Elbląg