Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego biura NAVIMOR-INVEST S.A. przy ul. Małachowskiego 1

wspólne zdjęcie podczas zwiedzania obiektu przez pracowników biura Navimor-Invest S.A.

W dniu 07.12.2015 Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski poświęcił nowe biuro NAVIMOR-INVEST S.A. przy ul. Małachowskiego 1 w Gdańsku. Nasza Spółka planuje przenieść swoją działalność na nowy adres  z początkiem przyszłego roku kalendarzowego.

Obiekt przy ul. Małachowskiego1 został wpisany do rejestru zabytków w 1995r.,  jest wyjątkowy w swoim rodzaju, otoczony opieką konserwatora zabytków wymaga szeregu przemyślanych zabiegów remontowych.

W tym miejscu przybliżyć należy historię obiektu.

  • w latach 1900-1910 został ufundowany przez rodzinę Conradi i pełnił funkcję reprezentacyjną związaną z koszarami słynnych Czarnych Huzarów stacjonujących w Gdańsku
  • w latach 1910-1920 w czasie zaborów był rezydencją m.in. pruskiego Feldmarszałka Augusta von Meckensena.
  • w latach 1920-2015 siedziba instytucji i organizacji m.in. PSL, ZSL, Konsulatu Chińskiego itp.

Poniżej zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Nowo zakupione biuro przy ul. Małachowskiego 1
poczęstunek i rozmowa na temat historii obiektu oraz firmy Navimor-Invest S.A.
przemowa i poświęcenie obiektu
zwiedzanie obiektu z Arcybiskupem Gocłowskim