Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Szczecin: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej

Montaż pomostów pływających w marinie Szczecin

Etap 2, Część 1. Inwestycja zrealizowana dla Miasta Szczecina

Inwestor: Urząd Miasta Szczecin

Użytkownik: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie.

Zakres realizacji umowy:

 • Budowa pomostów pływających, z pełnym wyposażeniem, 902,4 m2
 • Roboty czerpalne. 2 800 + 3 500 = 6 300 m3
 • Budowa kompleksu dydaktyczno – socjalnego tj. budynek Stołówki z pełnym wyposażeniem
 • Przebudowa garażu na hangar na jachty.
 • Budowa ogrodzenie terenu .
 • Nasadzenia zieleni.
 • Budowa: Chodniki, nawierzchnie utwardzone
 • Budowa: Oświetlenie terenu wokół budynku garażu i nabrzeża
 • Budowa: Zewnętrzna instalacja energetyczna, sieć energetyczna doprowadzająca energię elektryczną do pomostów].
 • Budowa:  Zewnętrzna instalacja wod. - kan., zewnętrzna instalacja doprowadzająca wodę do pomostów.
 • Budowa:  Przyłącze wodociągowe.
 • Rozbiórki [zakres: budynek biurowy, dawna bosmanka]

Budżet inwestycji:  4 500 000,00 zł netto

Termin ukończenia: wrzesień 2012r.

W mediach:

Zdjęcia z etapu realizacji :

Marina w Szczecinie
Roboty wykończeniowe budynku administracyjnego
Oddane do użytku przebudowane hangary na łodzie i jachty
Widok na basen wewnętrzny mariny utworzony z pomostów i falochronów siatko-betonowych pływających
Widok na falochron pływający zewnętrzny i odnogi cumownicze basenu środkowego