Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Stopień wodny elektrowni we Włocławku - prace remontowe

Wykonano prace remontowe zabezpieczające na czołowej części progu piętrzącego w elektrowni wodnej – Włocławek.

Elektrownia Wodna we Włocławku – elektrownia wodna, obecnie należąca do spółki ENERGA HYDRO Sp. z o.o., zlokalizowana we Włocławku na rzece Wiśle. W wyniku wybudowania elektrowni powstało na Wiśle jezioro zaporowe – Jezioro Włocławskie. Początkowo miała być elementem kaskady dolnej Wisły, ale pozostałych zapór nigdy nie wybudowano. W niedługim czasie ma powstać stopień poniżej, najprawdopodobniej w miejscowości Nieszawa,

Jest to największa elektrownia przepływowa w Polsce.

Realizacja: 2002

Inwestorem był Zakład Energetyczny Toruń S.A.
 

 

Lokalizacja:


Stan istniejący.

Stopień wodny elektrowni we Włocławku - prace remontowe
Stopień wodny elektrowni we Włocławku - prace remontowe