Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Stopień wodny Dolanky na rzece Wełtawie - przebudowa płyty dennej śluzy

Przebudowa płyty dennej dużej śluzy Dolanky na rzece Wełtawie - zdjęcie z okresu realizacji

Nazwa kontraktu: "PK Dolánky - rekonstrukce dna VPK" tj. " Stopień wodny Dolanky - odbudowa dna śluzy"

Umowę podpisano:  w dniu 01.12.2014 r.  z Povodi Vltavy, stadni podnik

Wartość kontraktu: 19.278.967,16 Kc  netto.

Termin realizacji:  ukończono w dniu 26.09.2014

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

Przebudowa płyty dennej dużej śluzy Dolanky na rzece Wełtawie - przed rozpoczęciem robót

Duża śluza stopnia wodnego Dolanky  znajduje się na 27km rzeki Wełtawy nieopodal miasta Dolany na północ od Pragi.

Przedmiot umowy.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa dolnej części komory dużej śluzy Dolánky. Istniejące dno żwirowe zostało wymienione na żelbetowe. Wykonano dno komory na zasadzie naprzemiennej budowy sekcji dylatacyjnych zmocnione gęsto położonytmi prętami zbrojeniowymi. Wzmocniono również konstrukcję mocowania zamknięć śluzy jak rówież konstrukcję wlotową i wylotową kanału obiegowego śluzy. Przebudowno instalację kanalizacji w warstwie filtracyjnej w dnie śluzy. Pzebudowano również konstrukcję bloków rozpraszających wzmacniając ich zakotwienie w nowym żelbetowym dnie śluzy.
 

Zdjęcia z realizacji:

Przebudowa płyty dennej dużej śluzy Dolanky na rzece Wełtawie - zdjęcie z okresu realizacji
Przebudowa płyty dennej dużej śluzy Dolanky na rzece Wełtawie - etap robót rozbiórkowych w dnie komory
Przebudowa płyty dennej dużej śluzy Dolanky na rzece Wełtawie - pierwsze betonowanie płyty dennej
Przebudowa płyty dennej dużej śluzy Dolanky na rzece Wełtawie - pielęgnacja betonu
Przebudowa płyty dennej dużej śluzy Dolanky na rzece Wełtawie - etap wykonania podbudowy pod kolejne sekcje dylatacyjne
Przebudowa płyty dennej dużej śluzy Dolanky na rzece Wełtawie - betonowanie płyty dennej
Przebudowa płyty dennej dużej śluzy Dolanky na rzece Wełtawie - zbrojenie płyty dennej
Przebudowa płyty dennej dużej śluzy Dolanky na rzece Wełtawie - końcowy etap robót budowlanych
Przebudowa płyty dennej dużej śluzy Dolanky na rzece Wełtawie - końcowy etap robót budowlanych