Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Stopień Brzeg Dolny na Odrze - przebudowa

Inwestycja została zrealizowana dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w Konsorcjum z firmą Naviga Stal Sp. z o.o. 55-093 Kiełczów, Wilczycka 18.

Termin realizacji prac budowlanych: pierwotnie przewidziany na koniec lipca 2014 roku został wydłużony do 16 listopada 2015 roku.

Całkowita wartość realizowanych prac wyniosła 57.151.333,02 zł netto z pierwotnych 54.869.507,11 złotych netto.

Jaz w Brzegu Dolnym - tuż po przebudowie

Opis przedmiotu zamówienia:

  • Remont i modernizacja jazu:
    • Przebudowa maszynowni na filarach i prawym przyczółku jazu oraz przebudowie sterowni na lewym przyczółku i przebudowie belek poddźwigowych na jazie;
    • Wymiana zamknięć głównych i zamknięć remontowych oraz wykonanie nowego układu zasilania sterowania jazem;
  • Remont ubezpieczeń skarp koryta rzeki w dolnym stanowisku stopnia, zabezpieczenie wyboju, który powstał naprzeciwko przęsła jazu przylegającego do elektrowni oraz ubezpieczenia skarp języka rozdzielczego w jego końcowej części
  • Budowa budynku socjalnego niezbędnego do obsługi jazu.

Jaz jest pięcioprzęsłową konstrukcją dokową z dylatacjami w osi filarów, niskim progiem i zamknięciami zasuwowo-klapowymi. Światło jazu wynosi 5 x 23,00 m = 115,00 m. Rzędna piętrzenia – 108,00 m NN. Obecnie utrzymywana jest rzędna 107,50 m NN. Rzędna progu jazu 99,40 m NN.

Stanowisko dolne jazu (poszur) – poniżej progu znajduje się niecka wypadowa a poza progiem niecki na długości 30,0 m wykonane jest ubezpieczenie blokami betonowymi o gr. 1,0 m a w przęśle 5 płytą betonową i zakończone stalową ścianką szczelną. Poniżej ścianki zatopiony jest narzut kamienny o grubości warstwy ~2,0 m na geowłókninie. Narzut ułożony jest na długości 15 – 25 m poniżej stalowej ścianki

Projektowany budynek socjalny jako parterowy niepodpiwniczony o wymiarach w planie 20,60 x 11,10 m jest przewidywany do obsługi jazu.

Lokalizacja:

 

Zdjęcia na odbiorze obiektu:

 

Jaz w Brzegu Dolnym - po przebudowie (przebudowane wszystkie przęsła jazowe)
az w Brzegu Dolnym - po przebudowie (nowy budynek socjalny)
Jaz w Brzegu Dolnym - po przebudowie (widok od strony WD z brzegu)
Jaz w Brzegu Dolnym - po przebudowie (przebudowana estakada)
Jaz w Brzegu Dolnym - po przebudowie (przebudowane umocnienia brzegowe)
Jaz w Brzegu Dolnym - po przebudowie (przebudowane wszystkie przęsła jazowe)
Jaz w Brzegu Dolnym - po przebudowie (filar jazowy)
Jaz w Brzegu Dolnym - po przebudowie (nowa instalacja hydrauliczna napędów zasuw)
Jaz w Brzegu Dolnym - po przebudowie (nowe zamknięcia - zasuwy z klapą górną)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z realizacji w toku:

Stopień Brzeg Dolny w trakcie remontu
Dok przęsła nr 1 – montaż systemu montażowego zasuwy
Dok przęsła nr 1 – montaż systemu montażowego zasuwy
Dok przęsła nr 2 – demontaż zasuwy
 
Cięcie piłą linową fragmentu starych przybudówek
Jedno z przęseł w trakcie odbiorów
Jaz w Brzegu Dolnym - roboty dźwigowe z wody
Jaz w Brzegu Dolnym - dostawa elementów konstrukcji jednej z zasuw
Jaz w Brzegu Dolnym - konstrukcja zamknięcia remontowego od strony wody dolnej - odpompowywanie wody z komory roboczej
Jaz w Brzegu Dolnym - roboty szalunkowe - jedna z nowych maszynowni na filarach jazu
Jaz w Brzegu Dolnym - roboty rozbiórkowe - jedna z nowych maszynowni na filarach jazu
Jaz w Brzegu Dolnym - roboty rozbiórkowe - jedna z nowych maszynowni na filarach jazu
Jaz w Brzegu Dolnym - roboty rozbiórkowe - jedna z nowych maszynowni na filarach jazu
Jaz w Brzegu Dolnym - przebudowa umocnień brzegowych na lewym brzegu Odry
Jaz w Brzegu Dolnym - montaż nowych zasuw z klapami
Jaz w Brzegu Dolnym - roboty rozbiórkowe betonów na filarach jazowych
Jaz w Brzegu Dolnym - roboty rozbiórkowe betonów na filarach jazowych
Jaz w Brzegu Dolnym - roboty rozbiórkowe betonów na filarach jazowych
Jaz w Brzegu Dolnym - odpompowywanie wody z komory roboczej
Jaz w Brzegu Dolnym - połowa robót ukończona, połowa przed nami
Jaz w Brzegu Dolnym - jedno z przęseł w trakcie odbioru częściowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan istniejący przed rozpoczęciem robót:

Stopień wodny - Brzeg Dolny - stan przed remontem
Stopień wodny - Brzeg Dolny - stan przed remontem
       

 

 

 

 

               

    

Stopień wodny - Brzeg Dolny - stan przed remontem