Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Stanowisko montażu i przesuwania jednostek na terenie Stoczni Północnej w Gdańsku

Wykonano płytę żelbetową posadowioną pośrednio na kolumnach DSM dł. 5-7m formowanych w gruncie.

Realizacja: 2006-2007

Inwestorem była Stocznia Północna S.A.

80-958 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej  177

Nowa płyta montażowa statków 29x134m

Główne prace na tej budowie:

1) Plac manewrowy - płyta montażowa 29x134m

  • płyta operacyjna dla żurawia 17x134m

2) Kanały energetyczne, fundamenty rozdzielni, fundamenty masztów oświetleniowych

3) Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

4) Sieci energetyczne - rurociągi przesyłowe (O2, CO2, acetylen) sieci pary i sprężonego powietrza

5) Sieci energetyczne, rozdzielnie i oświetlenie

6) Sieci teletechniczne

7) Konstrukcje wsporcze

do głównych prac wykonanych podczas zadania należały:

  • roboty rozbiórkowe
  • roboty ziemne w tym wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn DSM systemu KELLERA – wykonanie 1079 sztuk o średnicy 60cm
  • roboty żelbetowe
  • szereg prac instalacyjnych

Lokalizacja: