Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Skonsolidowany Raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

 

Skonsolidowany Raport okresowy za III kwartał 2015r.

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport okresowy za III kwartał 2015r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Kosiorek-Sobolewski- Prezes Zarządu
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
 

Pliki do pobrania: