Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Skonslidowany Raport roczny za 2014 rok.

Skonsolidowany Raport Roczny NAVIMOR-INVEST S.A.

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski   Prezes Zarządu

Tomasz Marcinkowski   Wiceprezes Zarządu

Wiesław Czarnecki Wiceprezes Zarządu

 

Pliki do pobrania: