Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Rzeka Skroda - budowa jazomostu

Inwestycja zrealizowana została na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Realizacja: 2011

W skład zrealizowanego zadania weszły następujące elementy:

 • tymczasowy kanał obiegowy, ścianka szczelna PU8S320 GP z montażem i demontażem podparć-głębokość wbicia L=8,0 m (wbicie i wyciągnięcie ścianki – zużycie materiału 20%)
 • roboty ziemne i odwodnieniowe
 • zbrojenie
 • betonowanie
 • beton niekonstrukcyjny
 • izolacje i nawierzchnie
 • dylatacje jazomostu
 • elementy zabezpieczające na moście
 • inne roboty mostowe
 • roboty dodatkowe
 • prace rozbiórkowe
 • ścianki szczelne
 • konstrukcje stalowe
 • materace siatkowo – kamienne
 • wykonanie umocnienia z bruku
 • humusowanie i darniowanie
 • odmulenie koryta rzeki Skrody – bagrowanie
 • umocnienie koryta rzeki przed budowlą (L=86 mb) i za budowlą (L=57 m)

Lokalizacja:

Zdjęcia zrealizowanego obiektu

Zrealizowany jazomost na rzece Skroda w miejscowości Rutka
Zrealizowany jazomost na rzece Skroda w miejscowości Rutka
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda
Zrealizowany obiekt na rzece Skroda