Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Rzeka Rega - Węzeł wodny Gryfice - odbudowa (modernizacja) jazu na Kanale Ulgi

Celem planowanej inwestycji była odbudowa jazu na Kanale Ulgi na węźle wodnym w Gryficach.

Realizacja: 2009-2010

Inwestorem był Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Projektant: Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o. w Poznaniu

Główne prace na tej budowie:

  • Odbudowa kamiennych murów oporowych na prawym brzegu kanału poniżej jazu.
  • Lokalny remont kamiennych murów oporowych wokół wyspy oraz wzdłuż kanału Ulgi.
  • Wykonanie ścianki szczelnej z brusów GZ-4 wzdłuż odsadzek istniejących murów oporowych.
  • Zabudowa wymycia w dnie rzeki powstałego poniżej płyty wypadowej jazu
  • Remont umocnień prawego brzegu rzeki Regi poniżej jazu na kanale Ulgi na odcinku długości około 150 m
  • Wykonanie stopni kamiennych na prawym brzegu rzeki poniżej i powyżej jazu, umożliwiających przenoszenie kajaków przez węzeł wodny

Lokalizacja:

Zdjęcia z realizacji:


Stan istniejący.

odbudowa (modernizacja) jazu na Kanale Ulgi
odbudowa (modernizacja) jazu na Kanale Ulgi