Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Rzeka Rega - węzeł wodny Gryfice - odbudowa (modernizacja) jazu na Kanale Młyńskim

Celem planowanej inwestycji była odbudowa jazu na kanale młyńskim na węźle wodnym w Gryficach. Potrzeba odbudowy jazu na kanale młyńskim na węźle wodnym rzeki Regi w Gryficach wynikała z jego bardzo złego stanu technicznego.

Realizacja: 2009-2010

Inwestorem był Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Projektant: Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o. w Poznaniu

Główne prace na tej budowie:

  • Odbudowa jazu na Kanale Młyńskim na węźle wodnym rzeki Regi w Gryficach.
  • Odbudowy murów oporowych na prawym brzegu kanału poniżej jazu,
  • Lokalny remont pozostałych murów oporowych,
  • Zabezpieczenia przed wynoszeniem gruntu pod fundamentami murów przez wbicie ścianek szczelnych,
  • Zabudowa wymycia dolnego stanowiska,
  • Remont umocnień prawego brzegu rzeki.

Po wykonaniu odbudowy, nieznacznej zmianie uległy parametry eksploatacyjne jazu, wynoszą one obecnie:

  • Światło jazu B= 3,00+3,15+2,35= 8,50 m
  • Rzędna progu 12,00 m npm
  • Zasuwy stalowe dwudzielne H =2,00 m na bazie z typowych JZD. 2,0.

Lokalizacja:

odbudowa (modernizacja) jazu na Kanale Młyńskim
odbudowa (modernizacja) jazu na Kanale Młyńskim