Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Rozbudowa budowli regulacyjnych na potokach w Górnych Karkonoszach

Ubezpieczenia brzegowe wykonywane przez Navimor-Invest S.A.

W latach 1998-99 wykonano szereg robót przy ubezpieczeniach brzegowych i progach, a także inne obiekty w górnych partiach Karkonoszy. M.in. były to:

a) w roku 1998 - odbudowa drogi do t.zw. "Davidovy Boudy" wraz z ubezpieczeniem koryt potoków górskich przy drodze (dł. ok 1,5 km);

b) w roku 1999 - odbudowa budowli regulacyjnych na Górnej  Łabie "Nad Myslivnou"; Konstrukcje kamienne, częściowo kamienno-betonowe, duża ilość bruków kamiennych na skarpach spoinowanych, murków oporowych, uzupełniania rozmycia brzegów i dna narzutem kamiennym itp.

REALIZACJA: 1998-1999.

nastręczała dość duże trudności organizacyjne ze względu na brak dostępu i dojazdu do miejsca robót, wymogi obowiązujące w Karkonoskim Parku Narodowym i warunki atmosferyczne
w górnych rejonach (jesień plus wczesna zima).

  • Generalny Wykonawca:                         "Navimor-Invest" sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                                    "Povodí Labe" Hradec Králové