Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Rozbiórki i cięcia betonów piłą linową i piłą tarczową

Cięcie piłą diamentową obiektów hydrotechnicznych - Stopień wodny Brzeg Dolny

Oferujemy roboty specjalistyczne wykonywania rozbiórek i cięć konstrukcji żelbetowych jak i nawierzchni asfaltowych i betonowych.

Szczegóły oferty:

Zakres rozbiórek i cięć piłami linowymi i piłami tarczowymi oferowany przez firmę Navimor-Invest S.A. jest następujący:

 • kubatura rozbieranych betonów:  od 2m3 w jednym miejscu
 • wymiary elementów ciętych: od 5cm do 500cm średnicy
 • długość cięć konstrukcji żelbetowych: od 5mb w jednym miejscu
 • pojedyncze poszerzenia otworów o wymiarach do 5x5m,
 • pojedyncze i seryjne cięcia dylatacyjne nawierzchni betonowych i asfaltowych od 20m w jednym miejscu
 • cięcia i rozbiórki na wysokościach przy pomocy rusztowań

Cięcie piłą linową obiektów hydrotechnicznych - Stopień wodny Brzeg Dolny

Do realizacji wierceń i dłutowań wykorzystujemy m.in. następujący sprzęt:

 • piły linowe diamentowe z kompresorem powietrznym i lancą wodną
 • pilarki tarczowe diamentowe o średnicy do 1200mm
 • szlifierki kątowe, diamentowe i bruzdownice
 • przecinarki spalinowe i elektryczne
 • piły szablaste
 • odkurzacze uniwersalne

Dysponujemy własnym sprzętem oraz wykwalifikowanymi brygadami budowlanymi.

Cięcie piłą linową obiektów hydrotechnicznych - Stopień wodny Brzeg Dolny

Zapraszamy do współpracy. W przypadku zainteresowania na usługi specjalistycznych wierceń jak również pozostałe usługi prosimy o kontakt.