Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remonty ubezpieczeń koryta rzeki Jizery - Karkonosze.

Remonty ubezpieczeń koryta rzeki wykonywane przez Navimor-Invest S.A.

Odbudowano 5 obiektów (2001r.) w następujących lokalizacjach:

a) Víchová - "U hřiště" -  Wybudowano nowy próg stabilizacyjny z betonu, z okładziną z kamienia łamanego.    Pod progiem ułożono narzut z kamienia łamanego na długości 4,0 m, na głębokości 0,8 m.Na prawym brzegu wykonano mur oporowy dł. 67,0 m, wys. do 1,80 m, betonowy, z okładziną kamienną.

b) Hrabačov -  Wykonano nowy mur oporowy (beton zbrojony, okładzina kamień łamany) oraz bruk na skarpie na dł. 105,0 m.

c) Hrabačcov - pod mostem -  Wykonano nowe ubezpieczenie skarp rzeki na dł. łącznie 120 mb. Konstrukcja kamienna - t.zw. rovnanina, tj. narzut z kamienia łamanego układany i klinowany, bez zalewania betonem. Ponadto - usunięcie naniesionych osadów, budowa dróg dojazdu itp.

d) Víchová - oczyszczenie koryta w centrum. Oprócz usunięcia naniesionych przez powódź osadów i kamienia (na odcinku ca 200 m) naprawiono uszkodzenia, wyrwy i kawerny w ubezpieczeniach brzegowych (kamień) na dł. ca 110 m.

e) Víchovský potok - połączenie z rzeką Jizerką. Wykonano nowe ubezpieczenie koryta i obu brzegów, mury oporowe i skarpy - konstrukcja kamienno-betonowa.

REALIZACJA: 2001.

Na wszystkich w/w obiektach prowadzono prace metodą połówkową, wodę przeprowadzono rurami śr. 600-800 lub przy pomocy gródz tymczasowych.

  • Generalny Wykonawca:           "Navimor-Invest" S.A. Oddział Czechy
  • Projekty:                                 "Povodí Labe" Hradec Králové O/projektowy
  • Inwestor:                                 "Povodí Labe" Hradec Králové