Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.

Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.

Remont polegał na usunięciu skutków powodzi „sierpień 2002r.”.Dotyczył przede wszystkim oczyszczenia, naprawy lub wymiany napędów wrót klapowych i zamknięć kanałów obiegowych, sieci kablowej, systemów pomiarowych i oświetlenia śluzy, odnowienia powłok antykorozyjnych kierownic i innych stalowych elementów wyposażenia śluzy, naprawy części murów śluzy oraz usunięcia naniesionego rumowiska z kanałów śluzowych. Ponadto, naprawy uszkodzeń ubezpieczenia brzegowego przy jazie.

REALIZACJA: 2003

  • Generalny Wykonawca:            „Navimor-Invest” S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                      „Inž. Jaroslav Vrzák – HG Partner”
  • Inwestor:                                    „Povodí Labe” s.p. Hradec Králové      
Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.
Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.
Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.
Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.
Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.
Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.
Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.
Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.
Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.
Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.