Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont ubezpieczeń koryta Łaby, Vrchlabí i Herlíkovice.

Odbudowa zniszczonych ubezpieczeń brzegowych

Usunięcie głębokich wyrw w brzegu rzeki, powstałych w czasie powodzi 1997r. we Vrchlabí: w Herlikovicach i przy fabryce „Harta”, zasyp wyrw ziemią i narzutem kamiennym oraz odbudowa zniszczonych ubezpieczeń brzegowych, narzutów, murków oporowych i bruków na skarpach.

REALIZACJA: 2000.

  • Generalny Wykonawca:             „Navimor-Invest” S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                       „Povodí Labe” s.p. Hradec Králové