Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont Stopnia Brzeg Dolny

Rozpoczęliśmy pracę nad remontem i modernizacją jazu, remont ubezpieczeń skarp koryta rzeki w dolnym stanowisku stopnia i budowę budynku socjalnego. Prace potrwają do lipca 2014r

Więcej informacji i opis realizacji jest tutaj.