Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont stopni i ubezpieczeń koryta rz. Łaby, Spindleruv Mlyn-miasto.

Prace polegały na usunięciu uszkodzeń 13 obiektów, spowodowanych przez powódź w roku 2001.

Dotyczyło to przede wszystkim naprawy zniszczeń konstrukcji stopni, uzupełnienia wyrw i narzutów kamiennych oraz usunięcia zwałów kamienia naniesionych przez powódź. Stopień nr 8 był ze względu na znaczne uszkodzenia, odbudowany cały, płyta wypadowa i dolny próg stopnia, konstrukcja kamienno-betonowa.

REALIZACJA: 2002-2003.

  • Generalny Wykonawca:                  „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                           „Povodí Labe” s.p. Hradec Králové O/projektowy
  • Inwestor:                                        j/w