Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont Śluzy Opatowice - Wrocław

Aktualnie na budowie w Wrocławiu wykonujemy:

Przygotowanie oszalowania części płyty dennej NR  I  i  III do betonowania około 65m3

Zgrzewanie i montaż taśm dylatacyjnych.

Montaż tymczasowego zadaszenia obu części w celu grzania przed i po zabetonowaniu – planowany termin betonowania 22-23.02.2017

Rozkucia pod montaż dodatkowych przejść kablowych od WG