Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont Śluzy Dzierżno

Aktualne wykonywane roboty budowlane:

 

Pogrążanie ścianki szczelnej:

Bicie ścianki szczelnej
 
 
 
Bicie ścianki szczelnej
 
Bicie ścianki szczelnej
 
Bicie ścianki szczelnej
 
Bicie ścianki szczelnej
 
Bicie ścianki szczelnej