Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont śluz stopnia (VD) Vrane, Wełtawa (km rzeki 71,300).

Remont polegał głównie na usunięciu skutków powodzi w sierpniu 2002r. M.in.: usunięto ok. 3000 m3 naniesionych przez powódź osadów w obu śluzach, wyremontowano oba plata, ściany śluz, wymieniono stalowe pokrywy mechanizmów, spoinowano wszystkie okładziny kamienne. Przeprowadzono konserwację elementów stalowych.

REALIZACJA: 2002-2003

  • Wykonawca całości robót j/w:            „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                               „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Inwestor:                                            „Povodí Vltavy” s.p. Praha