Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont pomostu przydokowego w Stoczni Nauta w Gdyni

Inwestycja przewidywała rozbiórkę istniejącego pomostu przydokowego oraz budowę nowego pomostu w miejsce starego, poprawiając tym samym parametry głębokościowe cumowania doków pływających.

Realizacja: 2011-2012

Całkowita wartość prac zrealizowanych  przez Navimor Invest S.A. wyniosła 4 235 059,34zł netto.

Rozebrano żelbetowy pomost przydokowy o długości 116m i szerokości 20,3m przylegający do Nabrzeża Stoczniowców. Rozebrano m.in. 206 żelbetowych pali fundamentowych na których był posadowiony pomost.

Główne prace konstrukcyjne polegały na:

Pogłębieniu i umocnieniu dna przy istniejącym pomoście przydokowym w tym m.in. roboty budowlane konstrukcji hydrotechnicznych z kamienia narzutowego w ilości ok 8 500m3.

Roboty kafarowe m.in.:

  • wbicie 150m ścianki szczelnej z grodzic stalowych na długości 112,2m i głębokości 16mb
  • wbicie 329 szt pali stalowych o średnicy fi 508, w długościach od 22,5mb do 24,5mb

Roboty żelbetowe m.in.:

szereg prac konstrukcji żelbetowych zarówno płyty pomostu dokującego jak i wzmocnienia konstrukcji nabrzeża przy którym posadowiono pomost. Powierzchnia płyty pomostu została nie zmieniona. Przewidziano obciążenie komunikacyjne pojazdem o masie całkowitej 32t. Elementy konstrukcyjne były wykonane z elementów prefabrykowanych jak i wylewanych na mokro. Łączna kubatura żelbetonu to ok 2 800 m3.

Ponadto:

Remont nawierzchni nabrzeża o powierzchni ok 2000m2.

Funkcja wyremontowanego pomostu:

Przy pomoście przydokowym zostały ustawione trzy doki pływające o nośnościach orientacyjnych 3 500t, 4 500t i ok 10 000t.

Całkowita wartość realizowanych prac wynosiła: 19 250 000,00 zł netto

Budowa prowadzona była w konsorcjum z firmą Hydrobudowa Gdańska S.A.

Lokalizacja:

Postęp prac - październik 2011r.

Remont pomostu przydokowego - październik 2011r.
Remont pomostu przydokowego - październik 2011r.

Postęp prac - wrzesień 2011r.

Remont pomostu przydokowego - wrzesień 2011r.
Remont pomostu przydokowego - wrzesień 2011r.
Remont pomostu przydokowego - sierpień 2011r.

Postęp prac - sierpień 2011r.

Remont pomostu przydokowego - wrzesień 2011r.
Remont pomostu przydokowego - sierpień 2011r.
Remont pomostu przydokowego - sierpień 2011r.
Remont pomostu przydokowego - sierpień 2011r.

Postęp prac - rozbiórki

Prace rozbiórkowe.
Prace rozbiórkowe.
Prace rozbiórkowe.
Prace rozbiórkowe.
Prace rozbiórkowe.

Stan istniejący na dzień 02.02.2011r.

Stan istniejący.
Stan istniejący.
Stan istniejący.
Stan istniejący.
Stan istniejący.