Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont ostróg i odbudowa pól międzyostrogowych Ostaszewo

Remont ostróg i odbudowa pól międzyostrogowych - na prawym  brzegu rzeki Wisły km 924+400-924+920

Ostrogi stanowią element zabudowy regulacyjnej rzeki Wisły.

Realizacja: 2000

Inwestorem był:  RZGW Gdańsk

Celem robót była odbudowa ostróg zlokalizowanych na terenach  stanowiących element zabezpieczenia stopy wału przeciwpowodziowego, zatorogennych - dla uzyskania odpowiednich głębokości dla przejścia lodołamaczy  prowadzących akcję łamania lodu i usuwania zatorów lodowych  w czasie zimy, zapewniających bezpieczny spływ lodów oraz kry lodowej, szkód powstałych w wyniku przejścia wysokiej wody oraz lodów.
 

Lokalizacja:


Stan istniejący.

Remont ostróg i odbudowa pól międzyostrogowych  Ostaszewo
Remont ostróg i odbudowa pól międzyostrogowych Ostaszewo