Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont nabrzeży i pomostów w porcie Nowa Karczma

Nowa Karczma - plaża przy porcie

Nazwa kontraktu: Remont obiektów hydrotechnicznych: Nabrzeże Północne, Pomost Postojowy w  Przystani Rybackiej Nowa Karczma, Remont Palisady Zachodniej w Basenie Nowa Karczma i Naprawa powierzchni betonu na Nabrzeżu Wschodnim.

Umowę podpisano w dniu 21.05.2013r.  z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wartość kontraktu: 1 726 604,02 zł netto.

Inwestycję ukończono w 2014r.

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

Przedmiotem umowy były prace w porcie związane z kompleksowym remontem nabrzeży i pomostów.

Byly to następujące roboty budowlane:

  • NABRZEZE PÓŁNOCNE

Długosc łaczna nabrzeza 58,89 m. Na nabrzezu wykonano slip (szerokosc 4,10 m) z rampą stalową do wodowania jednostek rybackich oraz przyczółek pomostu postojowego (szerokosc 3,30 m).

  • POMOST POSTOJOWY

Pomost o długosci łacznej 49,1 m o konstrukcji nosnej zelbetowej na stalowych palach z nadbudowa z elementów drewnopodobnych powstałych z recyklingu odpadów mieszanych tworzyw sztucznych, którego głównymi  składnikami są polietylen (PE) i polipropylen (PP).

  • PALISADA ZACHODNIA

Naprawa palisady  - w palisadzie o długosci łacznej około 80m stwierdzono brak 4szt. pali, 4 pale złamane, oraz 19 pali z uwagi na stan uszkodzen i zbutwienia materiału wymagały wzmocnienia.

  • ROBORY CZERPALNE

Całkowita powierzchnia prowadzonych robót – 30,2 tys. m2
Całkowita kubatura robót czerpalnych – 22,8 tys. m3