Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont nabrzeża Łaby Usti nad Łabą

Naprawa i odbudowa ubezpieczeń brzegowych rzeki, uszkodzonych w wyniku powodzi.

Zakres: odbudowa murów oporowych, injektaże  starych murów, odtworzenie okładzin kamiennych oraz bruków na skarpach, spoinowanie.

REALIZACJA: 2004-2005

  • Generalny Wykonawca:                „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                         „Aquatis” a.s. Brno
  • Inwestor:                                      „Povodí Labe” s.p. Hradec Králove,