Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont Nabrzeża Chemików w Porcie Gdańsk

W dniu 07 lipca 2011r. podpisano umowę na wykonanie stalowej ścianki szczelnej wraz z rekonstrukcją żelbetowej nadbudowy Nabrzeża Chemików na odcinku 273,6 m w Porcie Gdańsk na terenie GZNF FOSFORY Sp. z o.o. ul. Kujawska 2 w Gdańsku.
Umowę podpisano z Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o.

Roboty będą prowadzone w dwóch etapach:

  • I etap - do 30.11.2011 r.
  • II etap- od 01.03.2012 r. do 30.06.2012 r.

Wartość umowy wynosi 5 130 000,00 zł netto

Główne Roboty obejmują:

  • Roboty rozbiórkowe  w tym  wyburzenie betonowej płyty i wyburzenie nadbudowy żelbetowej.
  • Budowę ścianki szczelnej z grodzic stalowych o wysokości 16.45m na długości 273,6m.
  • Roboty zasypowe.
  • Roboty żelbetowe i betonowanie podwodne związane z wykonaniem nowej nadbudowy nabrzeża na całej długości.
  • Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na płycie nabrzeża.
  • Montaż wyposażenia nabrzeża( odbojnice, drabinki, pachoły itp.)