Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont koryta Dalejskeho potoka - Praha

a) Dalejský potok -  Naprawę, a właściwie przebudowę ubezpieczeń brzegowych Dalejskeho potoku przeprowadzono na odcinku nr 3 (km rzeki 1,646-1,897). Polegała ona na naprawie lub rozebraniu istniejących resztek umocnień kamiennych i betonowych i wykonaniu nowych, o profilach w/g projektu. Wodę przeprowadzono przy pomocy rur śr. 300 mm i poprzecznych gródz ziemnych w korycie potoku.

REALIZACJA: 2003.

  • Generalny Wykonawca:             "Navimor-Invest" sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                    "Aquatest" a.s. Praha
  • Inwestor:                                  Urząd Miasta Praha     

b) oczyszczenie i pogłębienie zbiornika wodnego "Euklidova" Praga -  Wykopy z lądu i pod wodą, odwóz urobku (ponad 1000 m3), budowa dróg tymczasowych i inne prace towarzyszące.

REALIZACJA: 2003.

  • Generalny Wykonawca:             "Navimor-Invest" sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                    "Navimor-Invest" sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Inwestor:                                              Urząd Miejski Praga