Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont jazu Uhersky Ostroh na kanale ulgi rzeki Moravy (km kanału 8,908).

W zakres remontu wchodziło:

- zaprojektowanie, wykonanie i montaż nowego zamknięcia ruchomego (klapy) i zamknięć awaryjnych (zastawki), prawego światła jazu,

- demontaż i remont mechanizmów (przekładni, napędów, łańcuchów Galla itp.),

- wymiana sieci i urządzeń elektro,

- naprawa progu konstrukcji zamknięć awaryjnych i płyty wypadowej jazu, osadzenie elementów stalowych w betonie

- budowa nowej drogi dojazdowej (ok. 500 m) oraz budowa i rozebranie rampy pod jazem, umożliwiającej dojazd dźwigów i transportu do jazu.

Przez okres budowy woda była przepuszczana lewym światłem jazu.

REALIZACJA: 2003

  • Generalny Wykonawca:             „Navimor-Invest” Sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                    „Montážní a výrobní sdružení” s.r.o. Mělník
  • Inwestor:                                  „Povodí Moravy” s.p. Brno