Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont Dużej Śluzy (VPK) Dolní Berkovice na rzece Łabie

Remont Dużej Śluzy (VPK) Dolní Berkovice na rzece Łabie

Remont, konieczny z powodu dużych przecieków wody do komory śluzy, polegał głównie na naprawie kamiennego lica ścian śluzy, injektarzach murów międzyśluzia (konstrukcje wykonane w latach 1905-1907),

zabezpieczeniu ścian przed uszkodzeniami od uderzeń barek, uszczelnieniu i antykorozyjnym zabezpieczaniu dolnych wrót.

M.in. oczyszczono i zaspoinowano ściany, częściowo wymieniono kamienną okładzinę, uzupełniono kawerny, wykonano dużą ilość zastrzyków (cementowych injekcji) wzmacniających starą konstrukcję.

Krawędzie wnęk zabezpieczono okuciami wygiętymi (R80) z blachy 6 mm, zakotwionymi w ścianach.

Remont Dużej Śluzy (VPK) Dolní Berkovice na rzece Łabie

REALIZACJA: 1999.

  • Generalny Wykonawca:                         "Navimor-Invest" S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                                   Prace wykonywano w/g zakresu ustalonego przez użytkownika i oceny w czasie robót.
  • Inwestor:                                              "Povodí Labe" Hradec Králové