Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont budowli regulacyjnych Rokycany, rz. Klabava (km rzeki 20,085-20,750).

Ubezpieczenia brzegowe wykonywane przez Navimor-Invest S.A.

Prace polegały na odbudowie (na odcinku ok. 700 m) ubezpieczeń brzegowych, zniszczonych podczas katastrofalnej powodzi w sierpniu 2002r. Wykonano m.in.: betonowe murki oporowe, z okładziną z kamienia łamanego, dużą ilość narzutów i bruków kamiennych, znaczne prace ziemne, m.in. usunięcie wielkiej ilości rumowiska naniesionego przez wody powodziowe. Przeprowadzenie wody w czasie robót przy pomocy gródz ziemnych i rur śr. 300-400 mm.

REALIZACJA: 2003-2004.

  • Wykonawca całości robót:     „Navimor-Invest” S.A. Oddział Czechy
  • Projekt i Inwestor:                 „Povodí Vltavy” s.p. Praha O/Plzeň.