Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Remont - przebudowa falochronu wschodniego w Basenie Żeglarskim w Gdyni

Wykonanie remontu - Przebudowy Falochronu Wschodniego w Basenie Żeglarskim w Gdyni. Inwestycja realizowana dla Urzędu Morskiego w Gdyni.

Realizacja: 2007-2008

Całkowita wartość realizowanych prac: 7 214 652,85 zł netto.

W ramach  umowy wykonano II etapy:

Etap I Remont Falochronu

 • Roboty budowlane polegające na:
  • Pracach rozbiórkowych
  • Wykonaniu konstrukcji betonowych
  • Naprawie konstrukcji betonowych
  • Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej
  • Wyposażeniu Falochronu
 • Wykonanie wodociągu zasilającego stacje postoju jachtów
 • Roboty elektryczne polegające na:
  • Wykonaniu zasilania punktów poboru
  • Wykonaniu oświetlenia nawigacyjnego falochronu
  • Dostawie i montażu urządzenia rozdzielczego
  • Robotach demontażowych
  • Pomiarach

Etap II Przedłużenie Falochronu

 • Roboty budowlane polegające na:
  • Robotach rozbiórkowych
  • Wykonaniu ścianki szczelnej
  • Wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych ścianki szczelnej
  • Wykonaniu nadbudowy Falochronu
  • Wyposażeniu Falochronu
  • Wykonaniu robót czerpalnych i umocnieniowych dna
  • Wykonanie atestu czystości dna
 • Roboty elektryczne polegające na:
  • Wykonaniu oświetlenia nawigacyjnego falochronu

Lokalizacja:

Przebudowa falochronu - Gdynia
Przebudowa falochronu - Gdynia
Przebudowa falochronu - Gdynia
Przebudowa falochronu - Gdynia
Przebudowa falochronu - Gdynia
Przebudowa falochronu - Gdynia
Przebudowa falochronu - Gdynia (rozbiórka)
Przebudowa falochronu - Gdynia (rozbiórka)