Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Regulacja koryta Łaba, Hermanice (km rzeki 184,900-185,230) i remont jazu Stanovice, Łaba.

a) Heřmanice - pzeprowadzono typową regulację koryta, usunięto naniesione wodą nasypy i wyrwy w brzegach spowodowane przez powódź. Przeważały prace ziemne, ciężkie narzuty z kamienia łamanego, bruki na skarpach. Narzuty kamienie układane na skarpach wyrównywano i klinowano mniejszym kamieniem.

REALIZACJA: 2003

  • Generalny Wykonawca:             "Navimor-Invest" sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                       "Povodí Labe" s.p. Hradec Králové O/projektowy
  • Inwestor:                                     "Povodí Labe" Hradec Králové                   

b) Jaz Stanovice -  Kompletna odbudowa zniszczonego korpusu jazu, (dł. w koronie 39,0 m). Konstrukcja - beton zbrojony, z okładziną kamienną, zakotwienie do podłoża skalnego. Stara konstrukcja była rozebrana. Wykonano także ubezpieczenia brzegowe i inne prace towarzyszące.

REALIZACJA: 2003

  • Generalny Wykonawca:             "Navimor-Invest" sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                    "Povodí Labe" s.p. Hradec Králové O/projektowy
  • Inwestor:                                   "Povodí Labe" Hradec Králové