Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Realizujemy przebudowę Jazu Rakowiec

Celem inwestycji jest doprowadzenie istniejącego jazu do pełnej sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Szczegóły realizacji.