Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Realizacje zakończone - Czechy

Modernizacja śluzy MPK Lovosice, Czechy

Modernizacja śluzy MPK Lovosice, Czechy
Modernizacja śluzy MPK Lovosice, Czechy

W ramach gruntownej modernizacji śluzy w latach 1992 do 1994 wykonano całkowicie nową głowę górną, przedłużono śluzę o 25,0m, przebudowano głowę dolną i ściany komory.. (...)

Czytaj dalej...

Przebudowa śluzy VPK Podbaba

Przebudowa śluzy VPK Podbaba
Przebudowa śluzy VPK Podbaba

W latach 1995 do 1997 firma Navimor-Invest dokonała przebudowy powyższej śluzy na zupełnie nowy, w pełni zautomatyzowany i monitorowany obiekt spełniający wymogi europejskiej klasy Va.. (...)

Czytaj dalej...

Przebudowa komory śluzy VPK Lovosice

Przebudowa komory śluzy VPK Lovosice
Przebudowa komory śluzy VPK Lovosice

W latach 1995 - 1999 wykonano kompletną przebudowę dużej komory śluzy. W ramach przebudowy wykonano nowe ściany komory, przedłużenie oraz nową głowę dolną, wejścia - kierownice i uruchomienia brzegów kanałów śluzy oraz obiekty towarzyszące (place składowe, budynki, instalacje, drogi).. (...)

Czytaj dalej...

Przebudowa komory śluzy MPK Šteti

Przebudowa komory śluzy MPK Šteti
Przebudowa komory śluzy MPK Šteti

W latach 2003 do 2004 wykonano całkowitą przebudowę małej komory śluzy. W ramach przebudowy wykonano nową głowę górną, przebudowę głowy dolnej.. (...)

Czytaj dalej...

Budowa nabrzeża w porcie Decin Łaba

Budowa nabrzeża w porcie Decin Łaba
Budowa nabrzeża w porcie Decin Łaba

CHARAKTERYSTYKA: Stan przed budową: Nabrzeże skarpowe, t.zw. wysokowodne, zapewniające eksploatacje portu przy wysokich stanach wody (wahania do 6,0m nad min.. (...)

Czytaj dalej...

Przebudowa śluzy na stopniu wodnym Steti rzeka Łaba

Przebudowa śluzy na stopniu wodnym Steti rzeka Łaba
Przebudowa śluzy na stopniu wodnym Steti rzeka Łaba

Przebudowa dużej śluzy (VPK) na stopniu wodnym Stetí (Łaba km rzeki 18,165). CHARAKTERYSTYKA: Śluza, wybudowana w roku 1911, została kompletnie zmodernizowana (w latach 2000-2003) dla spełnienia wymogów kat.. (...)

Czytaj dalej...

Remont Dużej Śluzy (VPK) Dolní Berkovice na rzece Łabie

Remont Dużej Śluzy (VPK) Dolní Berkovice na rzece Łabie
Remont Dużej Śluzy (VPK) Dolní Berkovice na rzece Łabie

Remont, konieczny z powodu dużych przecieków wody do komory śluzy, polegał głównie na naprawie kamiennego lica ścian śluzy, injektarzach murów międzyśluzia (konstrukcje wykonane w latach 1905-1907), zabezpieczeniu ścian przed uszkodzeniami od uderzeń barek, uszczelnieniu i antykorozyjnym zabezpieczaniu dolnych wrót.. (...)

Czytaj dalej...

Przebudowa Małej Śluzy (MPK) Podbaba (Wełtawa, km rzeki 45,900).

Przebudowa Małej Śluzy (MPK) Podbaba  (Wełtawa, km rzeki 45,900).
Przebudowa Małej Śluzy (MPK) Podbaba (Wełtawa, km rzeki 45,900).

CHARAKTERYSTYKA: Modernizacja MPK, wybudowanej w roku 1902, polegała przede wszystkim na kompletnej przebudowie górnej głowy i osadzeniu w niej nowych wrót klapowych, uruchamianych siłownikiem hydraulicznym, umieszczonym w specjalnej komorze na lewym brzegu.. (...)

Czytaj dalej...

Odbudowa budowli regulacyjnych potoków Upa i Pec .

Odbudowa budowli regulacyjnych potoków Upa i  Pec .
Odbudowa budowli regulacyjnych potoków Upa i Pec .

Odbudowa zniszczonej lub uszkodzonej powodziami zabudowy potoku Úpa na odcinku „Nad Myslivnou” polegała na odtworzeniu starych i wykonaniu nowych stopni (łącznie 8) konstrukcji kamienno-betonowej, na zabezpieczeniu płyt wypadowych – („vyvarów”) i brzegów potoku ciężkim narzutem kamiennym, (waga min.. (...)

Czytaj dalej...

Oczyszczenia zbiornika zapory Labska na Łabie

Oczyszczenia zbiornika zapory Labska na Łabie
Oczyszczenia zbiornika zapory Labska na Łabie

Zapora Labska na Łabie pod Spindlerovým Mlynem Zbiornik wodny zapory (i elektrowni wodnej) "Labska" o pojemności 3.370.800 m3 wody w wyniku licznych górskich powodzi był wypełniony naniesionym przez wodę kamieniem, żwirem i piaskiem.. (...)

Czytaj dalej...

Remont ubezpieczeń koryta Łaby, Vrchlabí i Herlíkovice.

Remont ubezpieczeń koryta Łaby, Vrchlabí i Herlíkovice.
Remont ubezpieczeń koryta Łaby, Vrchlabí i Herlíkovice.

Usunięcie głębokich wyrw w brzegu rzeki, powstałych w czasie powodzi 1997r. we Vrchlabí: w Herlikovicach i przy fabryce „Harta”, zasyp wyrw ziemią i narzutem kamiennym oraz odbudowa zniszczonych ubezpieczeń brzegowych, narzutów, murków oporowych i bruków na skarpach.. (...)

Czytaj dalej...

Roboty remontowe w wielkich elektrowniach wodnych (VE) na rzece Wełtawie.

Roboty remontowe w wielkich elektrowniach wodnych (VE) na rzece Wełtawie.
Roboty remontowe w wielkich elektrowniach wodnych (VE) na rzece Wełtawie.

1) VE Orlík: - remont systemu centralnej gospodarki olejowej (demontaż rurociągów, pomp, itp., czyszczenie, kontrola, montaż, kontrola szczelności, prace towarzyszące); 2) VE Vrané: - remont krat wlotowych i urządzenia usuwającego naniesione wodą zanieczyszczenia, 3) VE Štechovice: - remont centralnej gospodarki olejowej oraz remont konstrukcji zamknięcia wlotu elektrowni TG-2 (turbozespół 2); 4) VE Dalešice: - remont mostu nad przelewem zapory.. (...)

Czytaj dalej...

Przebudowa elektrowni wodnej (MVE) Kadań, na rzece Ohrze

Przebudowa elektrowni wodnej (MVE) Kadań, na rzece Ohrze
Przebudowa elektrowni wodnej (MVE) Kadań, na rzece Ohrze

Przebudowa filara przy wylocie hydroelektrowni (MVE) Kadań i naprawa umocnień prawego brzegu rzeki Ohře (km, rzeki 129,300). Prace polegały na przedłużeniu w dół rzeki filara oddzielającego wylot z MVE od przelewów zapory, a także na odbudowie kamiennego umocnienia prawego brzegu pod zaporą (narzuty i bruki).. (...)

Czytaj dalej...

Odbudowa koryta rzeki Upa - Pec pod Snezkou oraz w Obrím Dole.

Odbudowa koryta rzeki Upa - Pec pod Snezkou oraz w Obrím Dole.
Odbudowa koryta rzeki Upa - Pec pod Snezkou oraz w Obrím Dole.

W ramach zadania j.w. odbudowano: a) umocnienia koryta rzeki Úpy na odcinku km 73,418 - 73,523. Cel - przywrócenie stanu zabudowy wykonanej w latach 1906-1919, chroniącej tereny Karkonoskiego Parku Narodowego przed erozją i zniszczeniami.. (...)

Czytaj dalej...

Odbudowa umocnień pod zaporą VD Orlík.

Odbudowa umocnień pod zaporą VD Orlík.
Odbudowa umocnień pod zaporą VD Orlík.

Prace polegały na odbudowie kamiennych i betonowych ubezpieczeń prawego brzegu bezpośrednio pod zaporą, zniszczonych przy awaryjnym wypuszczaniu wody ze zbiornika zapory w czasie powodzi w sierpniu 2002r.. (...)

Czytaj dalej...

Przebudowa małej śluzy (MPK) Šteti, rzeka Łaba

Przebudowa małej śluzy (MPK) Šteti, rzeka Łaba
Przebudowa małej śluzy (MPK) Šteti, rzeka Łaba

CHARAKTERYSTYKA: Całkowita przebudowa MPK obejmowała: budowę nowej głowy górnej, przebudowę dotychczasowej głowy j/w na komorę (przedłużenie), przebudowę głowy dolnej, wykonanie nowego płaszcza żelbetowego na ścianach komory (po wyburzeniu okładziny kamiennej), kanałów obiegowych i plata śluzy.. (...)

Czytaj dalej...

Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.

Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.
Remont urządzeń małej śluzy (MPK) Ceske Kopisty.

Remont polegał na usunięciu skutków powodzi „sierpień 2002r.”.Dotyczył przede wszystkim oczyszczenia, naprawy lub wymiany napędów wrót klapowych i zamknięć kanałów obiegowych, sieci kablowej, systemów pomiarowych i oświetlenia śluzy, odnowienia powłok antykorozyjnych kierownic i innych stalowych elementów wyposażenia śluzy, naprawy części murów śluzy oraz usunięcia naniesionego rumowiska z kanałów śluzowych.. (...)

Czytaj dalej...

Odbudowa ubezpieczeń koryta potoku Dlouha stoka,

Omawiana budowa znajduje się w Zachodnich Czechach, na północ od Mariańskich Łaźni. Prace na odcinku ca 2,4 km obejmowały m.in.: oczyszczenie i poszerzenie koryta, ubezpieczenia brzegowe (w tym naprawa wyrw), uszczelnienie zapory ziemnej, budowę wału p/powodziowego, budowę kaskady stopni i progów.. (...)

Czytaj dalej...

Remont nabrzeża Łaby Usti nad Łabą

Naprawa i odbudowa ubezpieczeń brzegowych rzeki, uszkodzonych w wyniku powodzi. Zakres: odbudowa murów oporowych, injektaże  starych murów, odtworzenie okładzin kamiennych oraz bruków na skarpach, spoinowanie.. (...)

Czytaj dalej...