Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport roczny za rok 2011

Raport roczny NAVIMOR-INVEST S.A.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent ), przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości Raport roczny za rok obrotowy 2011.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym  systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Okuniewski, Prezes Zarządu
Tomasz Marcinkowski, Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania: