Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

Raport okresowy za IV kwartał 2012r.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent ), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2012r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: