Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport okresowy za II kwartał 2017r.

Raport okresowy za II kwartał 2017r.

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości Raport okresowy za II kwartał 2017r.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

PLIKI DO POBRANIA

Jednostkowy raport  NAVIMOR-INVEST ZA II KWRATAL 2017.pdf

Serwisy Zamknięte GPW.pdf