Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent ), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2011r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski, Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk, Prokurent

Pliki do pobrania: