Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2012r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: