Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport kwartalny nr 9/2011, jednostkowy za II kwartał 2011r z dnia 16.08.2011r.

Zarząd Navimor-Invest S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny nr 9/2011r. za II kwartał 2011 z dnia 16.08.2011r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1. pkt 1 w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Cembrzyński - Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Załączniki:
Raport jednostkowy za II kwartał 2011 R

Pliki do pobrania: