Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 39/2011 z dnia 15.12.2011r.

Podpisanie umowy: "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestronnej 19 i 21 w Szczecinie - etap II, część I"

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent), informuje że, w
dniu 15 grudnia 2011 roku podpisał istotną umowę z Gminą Miasta Szczecin jako
Zamawiającym.

Zakończenie realizacji określono w umowie jako w terminie 270 dni od dnia 15.12.2011r..

Wartość umowy wynosi 4 500 000,00 zł netto.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent

Pliki do pobrania: