Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 38/2011 z dnia 01.12.2011r.

Zarejestrowanie poprawnej wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent ), w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 03 listopada 2011 roku, informuje, że w dniu 01 grudnia 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ( Sąd ) z dnia 22 listopada 2011 roku, dotyczące wpisania do Rejestru przedsiębiorców, poprawnej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowegow kwocie 117.700,00 złotych.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż Sąd powyższym wpisał poprawną wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wykreślając jednocześnie niepoprawną kwotę 62.500,00 złotych.

Tekst jednolity Statutu Spółki zawierający § 6a oraz § 6b ( warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego o wartości nominalnej łącznie 117.700,00 złotych ) został przekazany wraz z Raportem bieżącym nr 34/2011.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent

Pliki do pobrania: